Durata: 42 h/ 7 zile

Tarif curs: 500 lei in loc de 1250 lei Reducere 60 %

Prezentarea cursului :

Cursul de Manager de Proiect este un “Curs de perfectionare” acreditat de CNFPA prin Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, certificatul obtinut fiind recunoscut atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. Participantii la cursul de Manager de Proiect acreditat CNFPA vor asimila toate cunostintele necesare pentru a putea incepe o cariera de manager de proiect independent sau vor reusi sa coordoneze cu succes activitati de management de proiect in cadrul companiilor. Managementul de proiect consta în planificarea, organizarea si gestionarea (controlul) sarcinilor si resurselor ce urmareste atingerea unui anumit obiectiv, în conditiile existentei unor constrângeri referitoare la timp, resurse si costuri. Managerul de Proiect nu este un simplu executant de activităti, el trebuie să înteleagă obiectivele de business care au generat proiectul, pentru a putea lua decizii relevante pe parcursul fiecarei etape.

Grup tinta:
Cursul are ca grup tinta persoanele ce implementeaza deja sau doresc sa depuna spre finantare proiecte pentru fonduri structural si toti acei care doresc sa capete cunostinte si abilitati in domeniul managementului de proiect.

Durata cursului:
Cursul are 42 de ore, dintre care 12 teorie si 30 practica. Pregatirea teoretica are loc pe parcursul a 2 zile de curs, iar pregatirea practica reprezinta atat studiu individual cat si exercitii practice pe marginea proiectului ales de participant, in cordonarea lectorului.

Manager de proiect: 500 lei in loc de 1250 lei Reducere 60 % .

Strategii utilizate:
Participantii la acest curs vor invata să-si măreasca şansele pentru a le fi finanţat proiectul precum şi strategii pentru implementarea acestuia (strategii de succes).
Procesul de invatare se bazeaza pe metoda învăţarii experienţiale, astfel încât 70% din timp va fi alocat partii practice a cursului, iar restul de 30% va fi alocat asimilării de cunoştinte.
Programul utilizează tehnici europene de predare şi instruire, se bazează pe interactivitate, aplicaţii, exerciţii şi oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile, abilităţile şi competenţele specifice managerului de proiect.
Partea practica porneste de la o idee de proiect a fiecaruia dintre participant si va fi dezvoltata pana la finalul cursului, sub coordonarea lectorului.

Componente ce vor fi atinse in cadrul acestui curs:
- Analiza nevoilor necesare identificarii ideii proiectului;
- Arborele problemelor si transformarea sa in arborele obiectivelor;
- Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului;
- Stabilirea specificaţiilor proiectului;
- Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului;
- Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp;
- Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului
- Estimarea şi bugetarea costurilor
- Estimarea şi asigurarea resurselor;
- Gestionarea şi controlul utilizării resurselor;
- Planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor;
- Managementul contractelor;
- Managementul financiar al proiectului;
- Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor;
- Urmărirea şi controlul riscurilor;
- Selectarea şi managementul echipei de proiect;
- Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
- Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate
- Managementul implementării.
- Analiza nevoilor necesare identificarii ideii proiectului;
- Arborele problemelor si transformarea sa in arborele obiectivelor;

Procesul de evaluare:
Examen final va consta in sustinerea probei practice (concept, evolutie), respectiv proiectul realizat pe parcursul programului si proba orala care consta in evaluarea cunostintelor acumulate in managementul de proiect.

Beneficii:

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse si de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000.
Acte necesare la inscriere - inscrierea se face pe baza de dosar si va contine:
Certificatul de nastere (copie),
Certificatul de casatorie (copie),
Copie dupa cartea de identitate,
Diploma de licenta / adeverinta de absolvire a facultatii (copie),
Chitanta pentru plata taxei de inscriere (se achita in contul din Trezorerie),
Fisa de inscriere

Cursul incepe cand se va forma o grupa de minim 14 persoane.

Pentru inscriere click aici